Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Prepaid Hub niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.


Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarde is besteld, kan Prepaid Hub weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarde. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Prepaid Hub zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen noch voor enige eventuele gevolgschade die hieruit kan voortkomen.

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Prepaid Hub en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Prepaid Hub is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks evenals de informatie over Prepaid Hub geplaatst op sites van derden.

Prepaid Hub behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Copyright ©2012-2017 Prepaid Hub. All rights reserved.

Powered by Prepaid hub